Напрям 3

Підвищення обізнаності з питань ВІЛ/СНІД працівників шкіл та дитячих садків з метою формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільного та шкільного виховання.

В рамках цього напряму виконується наступна діяльність:

На національному рівні:
• Розробка тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей в системі дошкільної шкільної освіти».
• Інкорпорування в систему післядипломної освіти тренінгового модуля «Формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей в системі дошкільної та шкільної освіти».
• Розробка та друк методичного посібника для педагогічного персоналу дошкільних та шкільних закладів в питань формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей.
• Проведення тематичних тренінгів для тренерів (членів регіональних команд проекту) з метою підвищення їх кваліфікації з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей.

На регіонального рівні:
• Співпраця на постійній основі з місцевими управліннями (відділами) освіти та науки, проведення спільних з відділами освіти та науки інформаційних кампаній та заходів щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.
• Створення та постійне оновлення бази даних учасників тренінгів за цим напрямом.
• Проведення тренінгів для працівників дитячих садків та шкіл з питань ВІЛ/СНІД та формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей.

 

Регіони