Досягнення за другий рік: 1 березня – 31 серпня 2009

 

Другий рік проекту: 1 березня - 31 серпня 2009

1. 11 - 13 березня 2009 р. відбувся моніторинговий візит представників СНІД-фонду Елтона Джона: Енн Еслетт, Виконавчого директора, та Мохамеда Османа, грант менеджера. В ході візиту були обговорені наступні питання: результати першого року впровадження, плани на 2-й рік, а також аналіз діяльності кожного регіону. Представники СНІД-фонду Елтона Джона високо оцінили досягнення партнерів та команди проекту ЦО Мережі.

2. В березні командою проекту на рівні ЦО Мережі ЛЖВ розроблено веб-сайт проекту «Діти плюс» (http://prosto-deti.org.ua/). Сайт містить такі рубрики: інформація про проект (мета, напрями, партнери, донори); новини; інформація про регіони, де впроваджується проект; бібліотека з інформаційними матеріалами за кожним з 4-х напрямів проекту, методичними виданнями проекту та регіональних партнерів, а також контактна інформація. Окрім цього, на сайті розміщено форум, за допомогою якого регіональні партнери можуть отримувати відповіді на запитання, обмінюватись інформацією та кращими практиками.

3. В березні 2009 р., на запити регіонів, Мережа ЛЖВ спільно з румунською організацією "Romanian Angel Appeal" надіслала до СНІД-фонду Елтона Джона нову концепцію виконання діяльності за 4-м напрямом проекту (наданні психоемоційної підтримки дітям та їх сім'ям на всіх етапах розкриття ВІЛ-статусу дитині). Даним документом передбачено розширення цільової групи за рахунок ВІЛ-негативних дітей, яким планується розкривати ВІЛ-позитивний статус їх батьків та /або братів/сестер.  Концепція затверджена донорами.

4. 23-24 квітня 2009 р. в Києві  пройшла робоча зустріч з питань впровадження проекту «Діти плюс». У зустрічі взяли участь регіональні команди (керівник проекту, соціальний працівник та психолог) з 10 областей України та представники відділу інноваційних програм ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». Під час зустрічі було підведено підсумки першого року діяльності проекту, представлено кращі практики та проаналізовано особливості роботи за кожним з 4-х напрямів проекту.

5. Для вивчення ефективності проведення тренінгів з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в червні 2009 р. проведено квазі-когортне дослідження. У дослідженні взяли участь слухачі регіональних тренінгів, які пройшли навчання протягом жовтня-грудня 2008 р.. Географія дослідження: Полтавська, Сумська, Черкаська, Миколаївська, Одеська, Харківська області та Донецька області.

Аналіз дослідження показав, що тренінги для педагогічних працівників (представників загальної середньої, дошкільної та спеціальної освіти) є ефективним інструментом формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, зокрема ВІЛ-позитивних дітей. Аналіз даних свідчить про наявність позитивних змін у ставленні педагогів, які пройшли навчання. На окремі питання зростання відсотку толерантних відповідей становить до 45  та сягає значень 95-99%. Детальний аналіз за окремими показниками дав такі результати:

  • показник щодо можливої поведінки опитуваних в ситуації взаємодії з ВІЛ-інфікованими людьми збільшився на 42,7 % та становить 88,7%;
  • показник ставлення до ВІЛ-позитивних людей збільшився на 18% та становить 89%;
  • показник ставлення до ВІЛ-позитивних колег збільшився на 18% та становить 95%;
  • показник ставлення до ВІЛ-позитивних дітей збільшився на 21% та становить 84%.

6. Вийшли з друку наступні інформаційні матеріали (http://prosto-deti.org.ua/project-books):

  •   «Історія феї Вітамінки», брошура для дітей молодшого шкільного віку з питань формування здорового способу життя;
  • «Соціально-психологічна робота з ВІЛ - позитивними дітьми та їх сім'ями: процес розкриття ВІЛ-статусу дитині», практичний посібник для використання психологами, соціальними та медичними працівниками, студентами та викладачами вищих учбових закладів. Посібник рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 6 (51) від 25 червня 2009 р.);
  • «Розкриття ВІЛ-позитивного статусу вашій дитині», брошура для батьків.

Матеріали розповсюджено серед регіональних представників, які впроваджують проект «Діти плюс», та інших ВІЛ-сервісних організацій.

7. Командою проекту ЦО, у співпраці з Міністерством освіти та науки України, розроблено одноденний тренінговий модуль з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільної та шкільної освіти (http://prosto-deti.org.ua/project-books).

Завдяки плідній співпраці з Міністерством освіти та науки України тренінговий модуль було включено до Національної програми «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки". Програма була ухвалена Верховною Радою України 19 лютого 2009 р. На виконання Національної програми 1 червня 2009 р. Міністерством освіти та науки затверджено  стратегічний план дій, в якому заплановано  включення тренінгового модулю в програму курсів підвищення кваліфікації регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти на 2009-2010 рр. (Наказ МОН N 457 від 01.06.2009). Окрім цього, тренінговий модуль:

  • офіційно затверджено на засіданні Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти (протокол № 01-02/383 від 08.07.09);
  • схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/II-6290 від 29.07.09).

8. Розпочато роботу над написанням методичного посібника для вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих садків з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в системі шкільної та дошкільної освіти.

9. Статистичні дані. За період з 1-го березня по 31 серпня 2009 року 163 кризові сім'ї отримали повний пакет соціальних послуг, завдяки чому 198 дітей залишилися в сім'ях; 11 ВІЛ-позитивних дітей-сиріт влаштовано у сімейні форми виховання. Регіональними представниками проведено 11 тренінгів для вчителів загальноосвітніх шкіл, а також персоналу дитячих садків та інтернатних закладів. Тренінгами охоплено 189 представників дошкільної та шкільної освіти України. ВІЛ статус було розкрито 25 дітям.

 

 

Регіони